វិធីសាស្ត្រធានាគុណភាព និងការត្រួតពិនិត្យយ៉ាងហ្មត់ចត់លើផលិតកម្ម៖

ជាសសរស្តម្ភមួយនៃភាពជោគជ័យរបស់ អូ គូលែន វិធីសាស្ត្រធានាគុណភាពរបស់ក្រុមហ៊ុន Kulara Water មានការប្តេជ្ញាជាច្រើន ដែលក្នុងនោះ គឺការត្រួតពិនិត្យយ៉ាងហ្មត់ចត់ លើផលិតកម្ម ការរក្សាភាពបរិសុទ្ធនៃប្រភពទឹក និងបរិស្ថានជុំវិញ ការចូលរួមពី​សំណាក់​បុគ្គលិកគ្រប់​រូប សេចក្តីពេញចិត្តពេញថ្លើម​របស់អតិថិជន ហើយធំជាងនេះទៅទៀតនោះ គឺការអភិវឌ្ឍចំណងទំនាក់ទំនងប្រកបដោយទំនុកចិត្តជាមួយគ្រប់ដៃគូពាក់ព័ន្ធទាំងអស់។ ចំពោះ​គុណវុឌ្ឍិបរិស្ថាន ក្រុមហ៊ុន Kulara Water គោរពយ៉ាងខ្ជាប់ខ្ជួនទៅតាមសេចក្តីណែនាំរបស់ក្រសួង​បរិស្ថាន ដោយធានានូវការអភិរក្សប្រព័ន្ធអេកូសាស្ត្រមូលដ្ឋាន ជាអាទិ៍ ប្រព័ន្ធអេកូឡូស៊ី​ដែល​នៅ​ជិតអណ្តូងបូមយកទឹក។ ក្រុមហ៊ុនក៏បាន​និង​កំពុង​អនុវត្ត​ផងដែរនូវភាពជាដៃគូជាមួយ មូលនិធិបុរាណវិទ្យានិងការអភិវឌ្ឍ ដើម្បីការពារគុណភាពទឹក និងពង្រឹងគោលដៅរបស់ខ្លួនក្នុងការដាំដើមឈើឡើងវិញនៅតាមខ្នងភ្នំគូលែន។ 

 

In all stages of production, from collection at source to bottling, continuous rigorous monitoring of procedures ensures strict compliance with quality standards. The bottling plant is GMP and HACCP certified and meets the highest international standards.
នៅក្នុងគ្រប់ដំណាក់កាលនៃផលិតកម្ម ចាប់តាំងពីការបូមយកទឹកពីប្រភពដើម រហូតដល់ការច្រក​បញ្ចូលទៅក្នុងដប ការតាមដានយ៉ាង​ម៉ឺងម៉ាត់លើនីតិវិធីទាំងឡាយ ធានានូវការគោរពយ៉ាងហ្មត់ចត់តាម​ស្តង់ដារគុណភាព។ រោងចក្រផលិតទឹកបានទទួលវិញ្ញាបនបត្រ GMP មានន័យថា ជាការអនុវត្តការកែច្នៃប្រកបដោយគុណភាពល្អ និងវិញ្ញាបនបត្រ HACCP មានន័យថា ចំណុចត្រួតពិនិត្យការវិភាគលើបញ្ហាជាយថាហេតុ ព្រម​ទាំង​បំពេញ​បាន​ទៅ​តាម​ក្រឹត្យក្រម​អន្តរជាតិ​ដ៏​ខ្ពស់​ប្រកប​ដោយ​ការ​ពេញ​ចិត្ត​។

 

ការត្រួតពិនិត្យជាច្រើនដើម្បីធានាឲ្យទឹកមានគុណភាព គ្មានការស្តីបន្ទោសបាន

ក្រុមការងាររបស់ក្រុមហ៊ុន Kulara Water បានប្តេជ្ញាជាពិសេសអនុវត្ត​នូវ​ដំណើរការធានាគុណភាព ដែលជាអាទិ៍ មានរួមបញ្ចូលនូវការត្រួតពិនិត្យផ្ទៃក្នុង​ដោយខ្លួនឯងយ៉ាងម៉ឺងម៉ាត់ ព្រមទាំង​ឆ្លង​កាត់​ការវិភាគទាំងឡាយដែលធ្វើឡើងដោយមន្ទីរពិសោធន៍ខាងក្រៅ។ នៅក្នុងគ្រប់ដំណាក់កាលនៃផលិតកម្ម ចាប់តាំងពីការបូមយកទឹកពីប្រភពដើម រហូតដល់ការច្រក​បញ្ចូលទៅក្នុងដប ការតាមដានយ៉ាង​ម៉ឺងម៉ាត់លើនីតិវិធីទាំងឡាយ ធានានូវការគោរពយ៉ាងហ្មត់ចត់តាម​ស្តង់ដារគុណភាព។ រោងចក្រផលិតទឹកបានទទួលវិញ្ញាបនបត្រ GMP មានន័យថា ជាការអនុវត្តការកែច្នៃប្រកបដោយគុណភាពល្អ និងវិញ្ញាបនបត្រ HACCP មានន័យថា ចំណុចត្រួតពិនិត្យការវិភាគលើបញ្ហាជាយថាហេតុ ព្រម​ទាំង​បំពេញ​បាន​ទៅ​តាម​ក្រឹត្យក្រម​អន្តរជាតិ​ដ៏​ខ្ពស់​ប្រកប​ដោយ​ការ​ពេញ​ចិត្ត​។

មន្ទីរពិសោធន៍ក្នុងក្រុមហ៊ុន Kulara Water ដែលប្រើបុគ្គលិកចំនួន​៥រូប ក្នុងនោះមាន ៣រូបជាអ្នកជំនាញខាងមីក្រូជីវសាស្ត្រ ធ្វើសម្រង់យ៉ាងតិចចំនួន​៦ប្រភេទក្នុងមួយថ្ងៃ ដើម្បីយក​ទៅ​វិភាគស្វែងរករាល់ទម្រង់នៃការឆ្លងបាក់តេរីទាំងឡាយ និងធានាការត្រួតពិនិត្យយ៉ាងហ្មត់ចត់បំផុត​ឲ្យទឹកមានគុណភាព។ ចុងក្រោយ មន្ទីរពិសោធន៍ដែលមានឈ្មោះ ALS Technichem ដែលជាមន្ទីរពិសោធន៍ឯករាជ្យមួយនៅប្រទេសសឹង្ហបុរី និងត្រូវ​បាន​ផ្តល់សិទ្ធិដោយស្ថាប័ន AVA បំពេញបន្ថែមទៅលើវិធានការដែលមានស្រាប់ ដើម្បីធានាឲ្យ អូ គូលែន មានគុណភាពមិនអាចស្តីបន្ទោសបាន។