ទឹកពិសិដ្ឋក្រោមភ្នំគូលែន ត្រូវបានផលិតជាទឹកពិសាប្រភេទថ្មីលើកដំបូងនៅកម្ពុជា ដែលល្បីថាល្អចំពោះសុខភាព

Fresh News, October 30, 2019

ដោយបានស្រាវជ្រាវរកឃើញពីសក្ដានុពល និងលក្ខណៈពិសេសបន្ថែមរបស់ទឹករ៉ែធម្មជាតិ ដែលមានប្រភពនៅក្រោមភ្នំដ៏ពិសិដ្ឋនេះរួចមក ក្រុមហ៊ុន Kulara Water ដែលជាក្រុមហ៊ុនផលិតទឹករ៉ែធម្មជាតិ អូ គូលែន (Eau Kulen) ដ៏ល្បីល្បាញនៅប្រទេសកម្ពុជានោះ បានចាប់ផ្ដើមដំណើរការផលិតទឹកពិសាថ្មីមួយប្រភេទទៀត ដែលមានជាតិហ្គាសកាត់ជ្រិចៗ។ ទឹកពិសាប្រភេទថ្មីនេះត្រូវបានគេឱ្យឈ្មោះថា «ស្ពាកលីង ឬ Sparkling»។

Read more ( in Khmer ):...