អង្គការនានា និងវិស័យឯកជន រួមគ្នាដាំដើមឈើស្ដារបរិស្ថានឡើងវិញ

PNN TV, November 5, 2019 (Live)

ការធ្វើដំណើរទៅភ្នំគូលែនខេត្តសៀមរាបដើម្បីមើលការដាំដើមឈើរបស់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋនៅទីនោះ។

Read more (live in Khmer, 16’51):...